Khám sức khỏe định kỳ là liều thuốc dự phòng cho mọi nhà